Beloningsbeleid

BEHEERST BELONINGSBELEID

 

Puur Beleggen staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandse Bank en zij houdt zich met het oog op het voeren van een beheerst beloningsbeleid aan alle relevante wet- en regelgeving. Het voeren van een beheerst beloningsbeleid heeft als doelstelling om een beheerste bedrijfsvoering te bevorderen waarin met name het zorgvuldig bedienen van de cliënt centraal staat.

Bij het vaststellen van de beloning is rekening gehouden met de lange termijn doelstellingen van zowel Puur Beleggen als haar cliënten. Het beloningsbeleid moet beloningsprikkels die ten nadele van de cliënt zouden kunnen komen vermijden en moet er tevens voor zorgen dat goed gekwalificeerd personeel behouden (en aangetrokken) kan worden. De nadruk bij Puur Beleggen ligt op een vaste beloning. Een eventuele variabele vergoeding kent een maximum en zal voor een belangrijk deel gebaseerd zijn op kwalitatieve criteria en mag het klantbelang niet schaden. De variabele beloning wordt toegekend op basis van meerdere doelstellingen en kent per functie een bepaalde verhouding.