Orderuitvoeringsbeleid


ORDERUITVOERINGSBELEID

.

Puur Beleggen neemt alle redelijke maatregelen om het beste resultaat voor haar cliënten te behalen. Puur Beleggen volgt daarbij haar orderuitvoeringsbeleid. Het streven naar het best mogelijke resultaat wordt ook wel ‘best execution’ genoemd. Dit betekent onder meer dat Puur Beleggen de plaats van uitvoering dient te kiezen die de meeste kans geeft op het best mogelijke resultaat voor haar cliënten. Daarbij houdt zij rekening met verschillende factoren, zoals:

  • categorisering van de cliënt;
  • de prijs van het financiële instrument;
  • de kosten van uitvoering;
  • de snelheid en waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling;
  • de omvang en de aard van de order

In aanvulling op deze factoren acht Puur Beleggen het ook van belang dat het beleid helder en voldoende gedetailleerd is.

Er wordt gebruik gemaakt van de depotbank BinckBank NV, die naar het oordeel van Puur Beleggen een orderuitvoeringsbeleid heeft dat voldoet aan de wettelijke eisen. De belangrijkste argumenten  die aan de keuze voor BinckBank ten grondslag liggen zijn de snelheid, de prijs en de kwaliteit van het uitvoeren van orders en de gebruiksvriendelijkheid van de systemen. Zij beschikken over een orderuitvoeringsbeleid waaraan Puur Beleggen zich conformeert.

Puur Beleggen zal haar orderuitvoeringsbeleid doorlopend monitoren op effectiviteit en toezien op de kwaliteit van orderuitvoering van depotbank BinckBank. Jaarlijks vindt er door de directie van Puur Beleggen een evaluatie plaats of de uitvoeringskwaliteit voor verbetering vatbaar is. Daarnaast publiceren we jaarlijks, per klasse financieel instrument, de top 5 plaatsen van orderuitvoering hetgeen onze cliënten inzicht geeft in het orderuitvoeringsproces.

Orderuitvoeringsbeleid BinckBank NV

Plaatsen van Uitvoering depotbank BinckBank NV